5. December - dan prostovoljstva

»Prostovoljstvo je plemenita aktivnost za boljše življenje sočloveka,« ob mednarodnem dnevu prostovoljstva poudarja minister za javno upravo, pri tem pa izraža zadovoljstvo, da je v Sloveniji prostovoljstvo tako razširjeno: »Slovenija je dežela prostovoljstva.«

Z obeleževanjem mednarodnega dneva prostovoljstva opozarjamo, da vsak nov dan s prostovoljstvom prinaša priložnost, da sprožimo spremembe v skupnosti, v kateri živimo. Koristi, ki jih prostovoljstvo prinaša skupnosti, so številne: krepitev družbenih vrednot, aktivno državljanstvo, boljša vključenost mladih v družbo, razvijanje ustvarjalnosti in strpnosti, povečanje socialnega kapitala in kohezije. S prostovoljstvom pa pridobivajo tudi prostovoljci: pridobijo boljšo samopodobo, razvijejo sočutje, se naučijo novih spretnosti in socialnih veščin, ki jim lahko koristijo v vsakdanjem življenju in na trgu dela, poleg tega imajo občutek koristnosti in pripadnosti.