Svetovni dan otrok

VKLJUČITE ME, SEM KLJUČ DO REŠITVE

20. november je svetovni dan otrokin rojstni dan Konvencije o otrokovih pravicah. V preteklosti smo bili priča velikemu napredku na tem področju, a številni izzivi ostajajo ali so se celo poglobili. Letošnje leto pa nas je soočilo s povsem novimi razmerami, ki so ranljivosti in stiske otrok še povečale.

Ves ta čas smo opozarjali na razmere, v katerih otroci živijo in na pomembnost njihove participacije. Znali smo jim prisluhniti, ko so nam sporočali, v kakšnem svetu si želijo odraščati. Sedaj pa je čas, da jih začnemo upoštevati in jim sledimo, ko nas učijo s svojim zgledom.

Zato jih moramo vKLJUČiti, ker so KLJUČ do rešitve.

Otroci, kot nosilci sprememb, se zavedajo, da je odgovornost za svet, ki si ga želijo, tudi na njih.


VIR: Starsiotroksveta.si